Paikkatietomies.fi – avoimen lähdekoodin asialla

Paikkatietomies.fi-paikkatietoblogi tuottaa suomenkielistä tietoa avoimen lähdekoodin paikkatietosovellusten käyttökokemuksista. Sivusto on erään paikkatietoalalla työskentelevän ammattilaisen puoliammatillinen projekti, joskin tarjoan asiakkailleni myös riippumatonta paikkatietokonsultointia erilaisiin tarpeisiin.

Sivustolla esiintyvät sisällöt on tuotettu pilke silmkulmassa ja rennolla otteella. Sivuilla esiintyvät näkemykset ovat oman ajatusmaailmani tulosta, eivätkä ne edusta työnantajieni tai toimeksiantajieni näkemyksiä.

Mitä se paikkatieto on?

Tieto on paikkatietoa silloin, kun sille on määriteltävissä maantieteellinen sijainti. Yleisin tapa paikkatietojen esittämiseen on kartta, mutta paikkatietoja voidaan esittää myös tilastojen avulla. Kartalla paikkatiedot esitetään erilaisten karttamerkkien avulla. Karttoja voi olla erilaisia.

Paikkatietomaailman keskeisin käsite on sijaintitieto, joka voi olla esimerkiksi postiosoite tai sijainti tasokoordinaatistossa. Tärkeä käsite on myös sijaintiin liittyvä ominaisuus eli attribuutti, mikä kuvaa mitä sijainnissa on.

Markkeri piirretyllä kartalla - Paikkatietomies

Paikkatietoja voidaan käsitellä monessa eri muodossa. Vektorimuotoinen paikkatietoaineisto sisältää yksittäisiä paikkatietokohteita, joilla on ominaisuuksia. Rasterimuotoinen paikkatieto koostuu usein tasakokoisista pikseleistä, jotka edustavat yhtä ominaisuutta kerrallaan.

Suomenkielistä tietoa käyttäjältä toiselle

Paikkatietomies.fi -sivuston toiminta-ajatuksena on tuottaa suomenkielistä tietoa avoimen lähdekoodin paikkatietosovellusten  käyttökokemuksista rennolla ja letkeällä asenteella.

Sivuston perustaja työskentelee paikkatietoalalla hyödyntäen työssään enimmäkseen erilaisia avoimen lähdekoodin paikkatietoratkaisuja. Kokemusta paikkatietojen hyödyntämisestä ja analysoinnista on ennättänyt kertyä usealta eri paikkatietoa toiminnassaan hyödyntävältä toimialalta.

Vaikka sivuston sisältö keskittyy erityisesti avoimiin paikkatietosovelluksiin, löytyy kirjoittajalta ajoittain innostusta myös paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksista ja paikkatietomaailman ilmiöistä viestimiseen. Kaikkihan me olemme sitä mieltä, että paikkatietojen tehokkaampi hyödyntäminen ansaitsee aina palstatilaa.

Avoin lähdekoodi paikkatietoalalla

Avoimen lähdekoodin paikkatieto-sovelluksilla tarkoitetaan sellaisia paikkatietosovelluksia, joiden lähdekoodi on vapaasti kaikkien saatavilla ja muokattavissa. Avoimen lähdekoodin paikkatietosovellus ei ole synonyymi ilmaiselle paikkatietosovellukselle, vaikka useasti avoimen lähdekoodin sovellukset ovatkin ilmaisia.

Puhuttaessa avoimesta lähdekoodista yleisellä tasolla, sivuuttaa ei voi Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry:tä. COSS ry:n tavoitteena on edistää avoimen lähdekoodin ja avoimien teknologioiden hyödyntämistä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Useiden avoimen lähdekoodin paikkatietosovellusten kehitystyötä koordinoi OSGeo, joka on voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio. OSGeon tarkoituksena on tukea ja edistää avointen paikkatietosovellusten kehitystä. Useissa maissa toimii omia OSGeon alaisia paikallisosastoja. Niin myös Suomessa, jossa toimii OSGeo Suomi ry.

OSGeo logo

Avoimia paikkatieto-sovelluksia työkalupakkiin

Avoimen lähdekoodin paikkatietosovelluksilla onnistuvat tarvittaessa niin monimutkaiset paikkatietoanalyysit kuin paikkatietorajapintojen perustaminenkin. Vaihtoehtoja löytyy myös eri formaattien välisiin konversioihin ja pistepilviaineistojen käsittelyyn.

Avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoja

Avoimen lähdekoodin ratkaisuja hyödyntämällä voit luoda internetseilaimilla toimivia karttapalveluita, säilöä ja analysoida paikkatietoaineistoja tietokannoissa ja toteuttaa tilastollisia analyyseja paikkatietoaineistoja hyödyntäen.
Avoimilla paikkatietosovelluksilla hoituvat toisin sanoen miltei kaikki tavanomaiset paikkatietoaineistoihin liittyvät operaatiot aina datan analysoinnista esittämiseen.