GeoServer-teemakuva | Paikkatietomies

Eri geometriatyyppejä sisältävien aineistojen visualisointi SLD-tyylikielen avulla

Vektorimuotoisia paikkatietokohteita on montaa sorttia. On pistettä, viivaa ja monikulmiota. Perinteinen ajattelu paikkatietojärjestelmien maailmassa on se, että kukin geometriatyyppi on omalla tasollaan. Mikäli paikkatietokohteita säilötään tietokannassa, ei tällaisen ajattelutavan noudattaminen ole välttämätöntä, vaan samassa tietokantataulussa voidaan säilöä geometriatyypiltään erilaisia paikkatietokohteita.

Tässä artikkelissa tutustutaan siihen, miten rakentaa sellainen SLD-visualisointi, joka hanskaa geometriasarakkeessa olevat eri geometriatyypit, ja osaa soveltaa niille määriteltyjä SLD-tyylikielen sääntöjä. SLD-tyylikieli (Styled Layer Descriptor) on OGC:n kehittämä XML-pohjainen kieli, jolla paikkatietokohteita voidaan visualisoida ns. tyylisääntöjen (rule) avulla. SLD-tyylikieltä käytetään esimerkiksi GeoServer-paikkatietopalvelimella.