vektori

Geopaketti-teemakuva | Paikkatietomies

Geopaketti – ihan älytön paikkatietoformaatti

Edellisessä GRASS GIS -sovellukseen ja KuntaGML:ään keskittyneessä artikkelissa sivuttiin osittain OGC GeoPackage-formaattia. Monelle paikkatietoammattilaiselle GeoPackage on kuitenkin valitettavasti hieman tuntemattomampi paikkatietoformaatti, sillä käytössä on yhä mm. eräitä vanhoja formaatteja.

GeoPackage on Open GeoSpatial Consortiumin hallinnoima avoin formaatti paikkatietoaineistojen tallentamiseen ja siirtämiseen järjestelmästä toiseen. Suomalaisten suuhun sopii paremmin Geopaketti. Tämän paikkatietomies-artikkelin luettuasi sinulla on peruskäsitys keskeisimmistä Geopaketin ominaisuuksista.

Esittelen artikkelissa lisäksi pari SQL-skriptiä, joiden avulla voit tuunata Geopaketista vähän älykkäämmän. Skripteillä luodaan pari laukaisinta, joiden avulla Geopaketin sisälle voidaan generoida automatisoidusti erilaisia lisätietoja. Laukaisimet aktivoituvat aina kun uusi paikkatietokohde lisätään geopakettiin.

GRASS GIS - teemakuva

Laitetaanko KuntaGML:ää Geopakettiin?

Kunta-alan tuottamien paikkatietoaineistojen kanssa tekemisissä ollut paikkatietoammattilainen lienee joskus kuullut termin KuntaGML. KuntaGML on Suomen kuntaliiton organisoimissa kehitysprojekteissa kehitetty formaatti kuntien tuottamien paikkatietoaineistojen yhdenmukaistamiseksi ja siirtämiseksi tietojärjestelmästä toiseen. KuntaGML perustuu OGC:n GML-formaattiin.

KuntaGML:n tietorakenne poikkeaa tavallisen GML:n tietorakenteesta. Suurin eroavaisuus tavalliseen GML:ään on se, että KuntaGML sisältää ns. kompleksisia tietotyyppejä mistä johtuen KuntaGML-aineistot ovat haasteellisia monillr normaaleja GML-aineistoja lukeville paikkatietosovelluksille.

Tässä artikkelissa ihmetellään, miten KuntaGML WFS-rajapinnan aineistoja voidaan lukea avoimen lähdekoodin paikkatietosovellus GRASS GIS:llä. GRASS GIS:n tuki KuntaGML-rajapinnalle ei ole täydellinen, mutta sitä voi hyödyntää KuntaGML-rajapintojen tutkimiseen.

GDAL-teemakuva | Paikkatietomies

Upoksissa formaattisuossa? – tee muunnokset GDAL:lla

Kuten moni paikkatietoaineistojen kanssa työskennellyt ehkä tietääkin, on paikkatietoaineistoilla sen sata erilaista formaattia (ellei enemmänkin?). Sopiva formaatti riippuu pitkälti siitä millaisilla työkaluilla paikkatietoaineistoja käsitellään ja siitä, onko kyseessä aineisto vektori- vai rasterimuodossa. Mitään varsinaista standardia alalla ei valitettavasti ole ellei OCG:n GeoPackagea halua mieltää sellaiseksi. Onneksi formaatteja voidaan muuttaa toiseen GDAL:n avulla.

Formaattien moninaisuus on osaltaan seurausta siitä, että jokainen ohjelmistovalmistaja on halunnut luoda oman, omassa ympäristössään parhaiten toimivan formaatin. Tämä ajattelutapa on erinomainen niin kauan kuin työskennellään samassa tietojärjestelmässä. Jossakin vaiheessa tulee kuitenkin tarve siirtää aineistoja toiseen tietojärjestelmään jolloin tällainen ajattelutapa ei enää lämmitä mieltä.