sql

PostgreSQL - Paikkatietomies

Kiinteistötunnus muodosta toiseen PostgreSQL-tietokannassa

Kiinteistötietojärjestelmä (lyh. KTJ) on suomalaisen maaomaisuudenhallinnan perusrekisteri, joka sisältää tiedot kaikista Suomen valtakunnan alueella sijaitsevista kiinteistöistä. Kiinteistötietojärjestelmä sisältää mm. tiedon kiinteistön maantieteellisestä sijainnista ja ominaisuuksista (kiinteistörekisteri) sekä tiedot kiinteistön omistajasta/omistajista ja kiinnityksistä (lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri).

Kiinteistötietojärjestelmän tietoja ylläpitävät Maanmittauslaitos ja kunnat. Kiinteistön kiinteistötietojärjestelmässä yksilöivä tunniste on nimeltään kiinteistötunnus.

Tässä artikkelissa tutustutaan tarkemmin kiinteistötunnuksen erilaisiin esitystapoihin ja siihen, millaisia ratkaisuja avoimen lähdekoodin tietokanta PostgreSQL voi tarjota kiinteistötunnusten esitystapojen välisiin muutoksiin.

PostgreSQL - Paikkatietomies

Monikulmiossa reikä, eikä! – reikien poisto PostGIS-kannassa

Monikulmioiden sisällä olevat reiät aiheuttavat silloin tällöin ongelmia erilaisissa paikkatietoanalyyseissa. Ajoittain tuleekin tarve saada eliminoitua monikulmion sisällä olevat reiät ilman käsin tehtävää naputtelua (ns. automaattinen reikien poisto). Yksittäiset reiät on monesti helpompi poistaa käsin, mutta mikäli poistettavia reikiä on satoja, on jonkinlaisen automaation rakentaminen jo hyvinkin mielekästä.

Automaation rakentamiselle on perusteet myös silloin, kun reikien poistoa ajetaan osana jotakin paikkatietokohteiden massakäsittelyä. Loistavat työkalut paikkatietokohteiden automaattiseen käsittelyyn tarjoaa PostGIS-tietokanta, jonka spatiaalifunktioiden toiminnallisuuksia yhdistelemällä pystyy rakentamaan käyttökelpoisen ratkaisun reikien poistamiseksi. PostGIS-tietokanta on avoimen lähdekoodin relaatiotietokanta, jonka paikkatieto-ominaisuudet ovat aivan omaa luokkaansa. …