sld

GeoServer-teemakuva | Paikkatietomies

Putket punaisiksi – OGC-rajapintojen putkitus GeoServer-palvelimella

GeoServer-rajapintapalvelinsovelluksessa on useita erinomaisia ominaisuuksia. Eräs näistä on mahdollisuus OGC-rajapintojen putkittamiseen (eng. cascading). OGC-rajapintojen putkitus tarkoittaa sitä, että GeoServerin datalähteenä käytetään paikallisen datalähteen sijaan jotakin toisella palvelimella olevaa OGC-rajapintaa, ja tätä aineistoa jaellaan edelleen putkittavan palvelimen OGC-rajapintojen kautta.

Artikkelissa tutustutaan Väyläviraston tuottaman julkisen Digiroad WFS-rajapinnan putkittamiseen siten, että putkitettavalta WFS-rajapinnalta noudettavan aineiston sisältöä suodatetaan ensiksi CQL Filter -suodatuksen avulla. Suodatuksen jälkeen toteutettavaa WFS-WMS-muunnosta maustetaan Apache FreeMarker Template -tekniikkaan perustuvalla paikkatietokohteiden ominaisuustietojen tuunauksella ja lopuksi komeus kuorrutetaan Väyläviraston GitHub-palvelussa julkaisemilla liikennemerkkisymboleilla.

GeoServer-teemakuva | Paikkatietomies

Eri geometriatyyppejä sisältävien aineistojen visualisointi SLD-tyylikielen avulla

Vektorimuotoisia paikkatietokohteita on montaa sorttia. On pistettä, viivaa ja monikulmiota. Perinteinen ajattelu paikkatietojärjestelmien maailmassa on se, että kukin geometriatyyppi on omalla tasollaan. Mikäli paikkatietokohteita säilötään tietokannassa, ei tällaisen ajattelutavan noudattaminen ole välttämätöntä, vaan samassa tietokantataulussa voidaan säilöä geometriatyypiltään erilaisia paikkatietokohteita.

Tässä artikkelissa tutustutaan siihen, miten rakentaa sellainen SLD-visualisointi, joka hanskaa geometriasarakkeessa olevat eri geometriatyypit, ja osaa soveltaa niille määriteltyjä SLD-tyylikielen sääntöjä. SLD-tyylikieli (Styled Layer Descriptor) on OGC:n kehittämä XML-pohjainen kieli, jolla paikkatietokohteita voidaan visualisoida ns. tyylisääntöjen (rule) avulla. SLD-tyylikieltä käytetään esimerkiksi GeoServer-paikkatietopalvelimella.