PostgreSQL - Paikkatietomies

PgRouting miehen tiellä pitää – avoin vaihtoehto reititykseen

Verkostoanalyysit ovat eräs paikkatietoanalyysien muoto. Verkostoanalyysien avulla voidaan esimerkiksi laskea reitti kahden eri pisteen välille, muodostaa saavutettavuusvyöhykkeitä ja ratkoa kauppamiehen ongelmaa. Tässä artikkelissa tutustutaan avoimen lähdekoodin reitityskirjasto pgRoutingiin, jonka avulla on mahdollista toteuttaa kaikkia yllä mainittuja verkostoanalyyseja.

PgRouting on PostgreSQL-tietokannan lisäosa, joka mahdollistaa verkostoanalyysien toteuttamisen PostgreSQL-tietokannassa. Verkostoanalyysin pohjaksi tarvitaan lisäksi reitityskelpoinen tieverkkoaineisto, joka tässä tapauksessa on Liikenneviraston (nykyään Väylävirasto) avoimena datana julkaistava Digiroad-aineisto.

PgRouting-lisäosalla varustettua reitityskelpoista tietokantaa voi käskyttää itse kirjoitetettujen tietokantakyselyiden sijaan myös QGIS-paikkatietosovellukseen saatavilla olevan (kirjoitushetkellä) kokeellisen lisäosan avulla.