rasteri

QGIS-teemakuva | Paikkatietomies

Rasterit kohdalleen – georeferointi helposti QGIS-sovelluksella

Paljon on maailmassa erilaisia rasterimuotoisia aineistoja, joilla ei ole sijaintia siinä muodossa kuin paikkatietomaailmassa toimivat ihmiset sen käsittävät, mutta jotka kuitenkin esittävät välillisesti johonkin sijaintiin liittyviä asioita. On vanhoja karttoja, kaavoja ja ilmakuvia. Miltä tuntuisi hyödyntää tällaisia aineistoja esimerkiksi omien paikkatietoanalyysien tausta-aineistoina tai julkaista niitä esimerkiksi WMS- ja WMTS-rajapinnoille? Georefointi on näissä puuhissa se ensimmäinen askel, joten lue toki pidemmälle.

Artikkelissa tutustutaan siihen, miten rasteriaineiston voi georeferoida QGIS-paikkatietosovellusta hyödyntäen. Aikaisemmista blogikirjoituksistani poiketen, tämä kirjoitus on pyritty laatimaan vaihe vaiheelta opastavaksi. Paikkatietomies-blogissa on aikaisemmin tutustuttu mm. siihen, miten tällaisia georeferoituja rasteriaineistoja voidaan optimoida GeoServer-rajapintajulkaisua varten. …

Geopaketti-teemakuva | Paikkatietomies

Geopaketti – ihan älytön paikkatietoformaatti

Edellisessä GRASS GIS -sovellukseen ja KuntaGML:ään keskittyneessä artikkelissa sivuttiin osittain OGC GeoPackage-formaattia. Monelle paikkatietoammattilaiselle GeoPackage on kuitenkin valitettavasti hieman tuntemattomampi paikkatietoformaatti, sillä käytössä on yhä mm. eräitä vanhoja formaatteja.

GeoPackage on Open GeoSpatial Consortiumin hallinnoima avoin formaatti paikkatietoaineistojen tallentamiseen ja siirtämiseen järjestelmästä toiseen. Suomalaisten suuhun sopii paremmin Geopaketti. Tämän paikkatietomies-artikkelin luettuasi sinulla on peruskäsitys keskeisimmistä Geopaketin ominaisuuksista.

Esittelen artikkelissa lisäksi pari SQL-skriptiä, joiden avulla voit tuunata Geopaketista vähän älykkäämmän. Skripteillä luodaan pari laukaisinta, joiden avulla Geopaketin sisälle voidaan generoida automatisoidusti erilaisia lisätietoja. Laukaisimet aktivoituvat aina kun uusi paikkatietokohde lisätään geopakettiin.

GDAL-teemakuva | Paikkatietomies

Vanhat kartat ojennukseen – rasterikuvien sarjakäsittely GDAL-kirjaston avulla

Tuli vastaan taannoin työtehtävä, jossa työpöydälle tipahti pari hakemistollista vanhoja karttoja. Kartat piti saada julkaistuksi WMS-rajapinnalta taustakarttana. Aivan nollista ei onneksi tarvinnut lähteä liikkeelle, sillä ennen kuin kartat päätyivät allekirjoittaneen käsittelyyn, oli ne ensin skannattu papereista digikuviksi ja saatettu paikkatietomuotoon oikaisuasemoinnin avulla. Karttoja oli sen verran, että ajatus GDAL-kirjaston esiinkaivelusta nousi mieleen jo heti alkumetreillä.

Meikäläisen tehtäväksi tässä prosessissa jäi karttojen valmistelu ja käsittely sellaiseen muotoon, että ne voidaan julkaista WMS-rajapinnalle GeoServer-palvelimelta. Lopputulokseen päästiin monien vaiheiden jälkeen hyödyntämällä muutamia GDAL-kirjastoon kuuluvia komentorivisovelluksia ja ajamalla niitä Windowsin komentorivin FOR-silmukassa. Samaan kirjastoon kuuluvalla ogr2ogr-sovelluksella voidaan käsitellä myös vektorimuotoisia paikkatietoaineistoja.