postgis

PostgreSQL - Paikkatietomies

Paikkatieto- ja tietokantapohjainen kiinteistöveroselvitys

Paikkatieto- ja tietokantapohjainen kiinteistöveroselvitys on tietojärjestelmäavusteisesti toteutettava selvitys, jonka avulla voidaan vertailla eri rekistereissä olevia kiinteistöveron määräytymiseen vaikuttavia tietoja. Paikkatietojen avulla aineistoja voidaan tarkastella helposti visuaalisesti kartan ja muiden paikkatietomenetelmien avulla. Vertailun perusajatus on verrata verohallinnon rekisterissä olevia kiinteistöverotietoja kunnan rakennusrekisterissä oleviin tietoihin.

Vertailun tavoitteena voi olla esimerkiksi pyrkimys verovelvollisten tasapuoliseen kohteluun, jolloin tarkastellaan verohallinnon rekisterissä olevien tietojen oikeellisuutta ja etsitään mahdollisia puutteita. Tarkastelu voidaan ulottaa niin maapohjaan, rakennuksiin tai molempiin. Tietokantapohjaisen analysoinnin avulla vertailujen toteuttaminen on tietoturvallista, pitkälle automatisoitavaa ja tehokasta.

PgAdmin -teemakuva

Paikkatiedot esiin pgAdmin 4 -sovelluksella

Uudelleentwiittasin hiljattain Twitterissä PostGIS-käyttäjän twiitin, jossa ilmoitettiin, että uusin versio pgAdmin 4 -tietokannanhallintatyökalusta (3.3) kykenee näyttämään tietokantakyselyn palauttamat geometriat. Tämä on erittäin kaivattu ominaisuus, sillä vastaava toiminnallisuus on ollut vakio-ominaisuutena jo kotvan aikaa esimerkiksi Microsoft SQL Server -tietokannan hallintaan käytettävässä SQL Server Management Studio -tietokannanhallintatyökalussa.

Jätettäköön siis hyvästit turhauttavalle QGIS:ssä tehtävälle PostGIS-taulujumpalle vain siksi, että voidaan pikaisesti vilkaista SQL-kyselyn palauttamia geometrioita. Asia on mielestäni niin merkittävä parannus pgAdmin -sovelluksen käytettävyyteen, että päätin demoilla sitä täällä blogissani.

Lukemalla tämän artikkelin tiedät kuinka toimia käytännössä. Ja uutena ominaisuutena on tarjolla myös automaattinen OpenStreetMap-taustakartta (saatavilla eri variaatioina) silloin kun kyselyn palauttamien geometrioiden koordinaattijärjestelmä on  WGS84.

PostgreSQL - Paikkatietomies

PgRouting miehen tiellä pitää – avoin vaihtoehto reititykseen

Verkostoanalyysit ovat eräs paikkatietoanalyysien muoto. Verkostoanalyysien avulla voidaan esimerkiksi laskea reitti kahden eri pisteen välille, muodostaa saavutettavuusvyöhykkeitä ja ratkoa kauppamiehen ongelmaa. Tässä artikkelissa tutustutaan avoimen lähdekoodin reitityskirjasto pgRoutingiin, jonka avulla on mahdollista toteuttaa kaikkia yllä mainittuja verkostoanalyyseja.

PgRouting on PostgreSQL-tietokannan lisäosa, joka mahdollistaa verkostoanalyysien toteuttamisen PostgreSQL-tietokannassa. Verkostoanalyysin pohjaksi tarvitaan lisäksi reitityskelpoinen tieverkkoaineisto, joka tässä tapauksessa on Liikenneviraston (nykyään Väylävirasto) avoimena datana julkaistava Digiroad-aineisto.

PgRouting-lisäosalla varustettua reitityskelpoista tietokantaa voi käskyttää itse kirjoitetettujen tietokantakyselyiden sijaan myös QGIS-paikkatietosovellukseen saatavilla olevan (kirjoitushetkellä) kokeellisen lisäosan avulla.

PostgreSQL - Paikkatietomies

Monikulmiossa reikä, eikä! – reikien poisto PostGIS-kannassa

Monikulmioiden sisällä olevat reiät aiheuttavat silloin tällöin ongelmia erilaisissa paikkatietoanalyyseissa. Ajoittain tuleekin tarve saada eliminoitua monikulmion sisällä olevat reiät ilman käsin tehtävää naputtelua (ns. automaattinen reikien poisto). Yksittäiset reiät on monesti helpompi poistaa käsin, mutta mikäli poistettavia reikiä on satoja, on jonkinlaisen automaation rakentaminen jo hyvinkin mielekästä.

Automaation rakentamiselle on perusteet myös silloin, kun reikien poistoa ajetaan osana jotakin paikkatietokohteiden massakäsittelyä. Loistavat työkalut paikkatietokohteiden automaattiseen käsittelyyn tarjoaa PostGIS-tietokanta, jonka spatiaalifunktioiden toiminnallisuuksia yhdistelemällä pystyy rakentamaan käyttökelpoisen ratkaisun reikien poistamiseksi. PostGIS-tietokanta on avoimen lähdekoodin relaatiotietokanta, jonka paikkatieto-ominaisuudet ovat aivan omaa luokkaansa. …