PostgreSQL - Paikkatietomies

Kiinteistötunnus muodosta toiseen PostgreSQL-tietokannassa

Kiinteistötietojärjestelmä (lyh. KTJ) on suomalaisen maaomaisuudenhallinnan perusrekisteri, joka sisältää tiedot kaikista Suomen valtakunnan alueella sijaitsevista kiinteistöistä. Kiinteistötietojärjestelmä sisältää mm. tiedon kiinteistön maantieteellisestä sijainnista ja ominaisuuksista (kiinteistörekisteri) sekä tiedot kiinteistön omistajasta/omistajista ja kiinnityksistä (lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri).

Kiinteistötietojärjestelmän tietoja ylläpitävät Maanmittauslaitos ja kunnat. Kiinteistön kiinteistötietojärjestelmässä yksilöivä tunniste on nimeltään kiinteistötunnus.

Tässä artikkelissa tutustutaan tarkemmin kiinteistötunnuksen erilaisiin esitystapoihin ja siihen, millaisia ratkaisuja avoimen lähdekoodin tietokanta PostgreSQL voi tarjota kiinteistötunnusten esitystapojen välisiin muutoksiin.