Paikkatietomiehen tarina | Paikkatietomies

Paikkatietomiehen tarina – avointa paikkatieto-osaamista

Tällä sivulla olevan tekstin luettuasi tiedät millainen henkilö paikkatietomies.fi-sivuston takana häärii. Kyseessä ei ole mikään nimimerkin taakse piiloutuva mysteerihahmo, vaan ihan ehta itäsuomalainen paikkatietoammattilainen.

Olen Jarno Kinnunen, reilu kolmekymppinen paikkatietoammattilainen Ylämyllyltä Pohjois-Karjalasta. Koulutukseltani olen geoinformatiikkaan erikoistunut maantieteilijä. Geoinformatiikan kontekstissa olen erityisen kiinnostunut paikkatietoanalytiikasta ja avoimen lähdekoodin paikkatietosovelluksista. Yhteystietoni löydät sivun alaosasta.

Työuraa paikkatietoalalta on takana jo reilu vuosikymmen. Monenlaista paikkatietohommaa on tänä aikana tullut tehtyä. Tutuksi ovat tulleet mm. monet paikkatietojen käsittelyyn liittyvät sovellukset ja -teknologiat, niin kaupalliset kuin avoimetkin. Tällä hetkellä työskentelen Joensuun kaupungilla. Päätyön ohella tarjoan myös riippumatonta paikkatietokonsultointia. CV:heni voit tutustua LinkedIn-palvelussa.

Omaa suhdettani paikkatietomaailmaan kuvaa parhaiten käsite rakkaudesta lajiin. Syksyllä 2017 syntyi ajatus tästä paikkatietomies-blogista. Sittemmin olen myös toiminut OSGeo Suomi ry:n hallituksessa ja edistänyt myös tällä tavoin avointen teknologioiden ajatusta suomalaisen paikkatietoväen keskuudessa.

Ketterästi ja kustannustehokkaasti avoimilla paikkatietosovelluksilla

Syitä siihen, miksi suosin avoimia paikkatietosovelluksia, on useita. Tärkeimmäksi syyksi on vuosien saatossa noussut joustavuus. Avointen sovellusten toimintoja voi laajentaa ketterästi lisäosilla eikä toiminnot ole sidoksissa millekään tietylle toimialalle kehitettyyn järjestelmään/toimintatapaan. Joustavuudeksi lasken myös sen, että voin ajaa samoja sovelluksia niin työpaikan Windows-koneissa kuin kodin Mac-tietokoneissakin.

Toinen merkittävä syy on hinta. Avoimet sovellukset kulkevat kätevästi mukana koko työuran ajan eikä niiden käyttämisestä synny kustannuksia. Ajatus siitä, että palkatessasi organisaatioosi paikkatieto-osaajan sitoudut samalla pahimmillaan useiden tuhansien eurojen ohjelmistohankintaan, on mielestäni kestämätön.

Kolmas syy on jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittämismahdollisuudet. Oma esimerkkini on PostGIS-tietokanta, josta on tullut nykyään kaikista eniten käyttämäni paikkatietotyökalu. En enää mielelläni tee esimerkiksi geoprosessointia muualla kuin PostGIS-tietokannassa, sillä PostGIS-tietokanta on vain niin monipuolinen ja SQL-kielen opettelun jälkeen myös varsin helposti lähestyttävä ympäristö asioiden hoitamiseen.

Työkalupakki

Avointen paikkatietosovellusten maailmasta ei löydy kaiken kattavaa kokonaisratkaisua millekään alalle ja jokaiseen business caseen, ja hyvä niin. Tarjolla on sen sijaan omassa lokerossaan mainioita sovelluksia ja teknologioita, jotka keskustelevat ja tulevat hyvin toimeen keskenään. Omassa pakissani on monenlaista teknologiaa; niiden avulla syntyy tarvittaessa vaikka kokonainen organisaation paikkatietoinfrastruktuuri jos niin halutaan.
 

Vilkaise tästä työkalupakkiini

QGIS-paikkatietojärjestelmän avulla voidaan hyödyntää lukuisista eri paikkatietolähteistä peräisin olevia paikkatietoaineistoja, toteuttaa paikkatietoanalyyseja ja laatia näyttäviä karttaesityksiä. QGIS hanskaa kaikki OGC-rajapinnat, yleisimmät tiedostopohjaiset paikkatietoformaatit ja yleisimmät tietokantajärjestelmät.

PostGIS-tietokanta on markkinoiden suorituskykyisin relaatiotietokantajärjestelmä, jossa on ylivertaiset paikkatietojen analysointi- ja käsittelyominaisuudet. PostGIS-tietokantaa voi käyttää myös reititykseen, verkostoanalyyseihin (pgRouting-lisäosa) ja pistepilviaineistojen käsittelyyn (PDAL-lisäosa). Myös muiden kuin paikkatietoaineistojen analysointi onnistuu erinomaisesti PostGIS-tietokannan alustana toimivassa PostgreSQL-tietokantajärjestelmässä.

GeoServer-paikkatietopalvelimen avulla voidaan pystyttää OGC-rajapintoja ja julkaista näyttäviä skaalautuvia webbikarttoja (WMS-rajapinnalta SLD-tyylikielellä visualisoituna). GeoServeriä voidaan käskyttää joko selainpohjaisesta käyttöliittymästä tai REST-komennoin. GeoServer yhdessä PostGIS-tietokannan kanssa on lyömätön yhdistelmä ja toimii kuten se kuuluisa junan vessa.

Oskari-karttapalvelun avulla voidaan luoda selainpohjainen geoportaali, jossa käyttäjien käyttöoikeuksia hallitaan roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla. Oskariin voidaan kytkeä OGC-rajapintoja esimerkiksi GeoServer-paikkatietopalvelimelta. Oskarin avulla voidaan julkaista ns. RPC-rajapinnan avulla ohjattavia karttaupotuksia, jotka skaalautuvat myös mobiililaitteiden ruuduille.

GDAL-kirjaston avulla voidaan toteuttaa niin vektori- kuin rasterimuotoisten paikkatietoaineistojen välisiä muunnoksia. GDAL on parhaimmillaan suurten datamassojen sarjakäsittelyssä, sillä sitä voidaan ajaa esim. komentoriviltä erilaisissa FOR-silmukoissa tai kutsua esimerkiksi Python-ohjelmointikielellä laadituista sovelluksista.

GRASS GIS on avointen paikkatietosovellusten raskassarjalainen, jonka avulla voidaan toteuttaa paikkatietojen käsittelyä ja analysointia. GRASS GIS-sovellusta voidaan ajaa myös komentoriviltä osana paikkatietoaineistojen sarjakäsittelyrutiinia, jolloin sen vaikeaselkoisen käyttölogiikan kanssa ei tarvitse taistella.

 

Paikkatietolasit päähän ja rattaat pyörimään

Sen lisäksi, että omaan erinomaiset tekniset valmiudet paikkatietoaineistojen käsittelyyn ja analysointiin, on minulla myös kyky tunnistaa olemassa olevista prosesseista ja toimintatavoista sellaisia kohtia, joita voi rikastaa tehokkaammalla paikkatietojen hallinnalla. Usein tarvitaan myös taitoa konkretisoida paikkatietomaailman tarjoamia mahdollisuuksia henkilöille, jotka eivät puhu paikkatietoa.

Oma substanssiosaaminen liittyy nykyään vahvasti rakennetun ympäristön suunnitteluun ja siellä syntyvien paikkatietojen hallintaan. Nykyään puhutaan paljon digitalisaatiosta ja kyllä, digitalisaatio on heittänyt huiman haasteen myös tälle alalle. Enää ei voida toimia tiedostoja siirtelemällä ja kaksiulotteista paperikarttaa tuottaen. Tarvitaan tietomalleja, toimivia rajapintoja ja avoimia monikäyttöisiä standardeja, jotka takaavat eri prosesseissa syntyvien tietojen yhteentoimivuuden.

Digitalisaatio haastaa niin alalle vakiintuneet toimintatavat kuin alalla entuudestaan olevat tietojärjestelmätkin. Näiden haasteiden taklaamiseen avoimet paikkatietosovellukset ja -teknologiat tarjoavat osaavissa käsissä erittäin hyvän kustannus-hyöty -suhteen omaavia ratkaisuja. Avoimilla paikkatietoteknologioilla voi tehdä kustannustehokkaasti ketteriä digikokeiluja.

Ollaanko yhteyksissä?

Haluatko saada tiedon paikkatietomies-blogin uusista postauksista? Mikäli näin, ja Twitter on tuttu sosiaalisen median palvelu, ota ihmeessä meikäläinen seurantaan; löydät minut sieltä jarnokin-nimimerkillä. Twitteriä käytän mm. uusista blogikirjoituksista tiedottamiseen sekä muuhun paikkatietoaiheiseen keskusteluun. Väliin saattaa eksyä myös muunlaisia kommentteja maailmanmenosta.

Mikäli haluat verkostoitua kanssani ammatillisesti, on LinkedIn paras kanava tähän. LinkedIn-palvelua käytän asenteella avoin verkostoituja, joten älä epäröi laittaa verkostoitumiskutsua tulemaan.

Vaiko sittenkin perinteiset kanavat kuten sähköposti ja puhelin? Voit laittaa minulle sähköpostia osoitteeseen paikkatietomies at gmail.com tai tavoitella minua puhelimitse numerosta +358 44 046 8510.