Paikkatietokonsultointi | Paikkatietomies

Sijainti hukassa? – valitse avoin paikkatietokonsultointi

Tarvitsetko apua organisaatiosi paikkatietoasioissa? Onko mielessäsi toiminnan tehostaminen monipuolisemman paikkatietojen hallinnan avulla vai haluatko perustaa organisaatiosi päätöksenteon ajantasaiseen ja visuaalisesti selkeästi esitettyyn paikkatietoon?

Mikäli vastasit kyllä, ja haluat toteuttaa suunnitelmasi kustannustehokkaasti ja riippumattomasti avoimen lähdekoodin paikkatietosovellusten ja -teknologioiden avulla, on asiantuntemukseni käytettävissäsi. Paikkatietomiehen toteuttama paikkatietokonsultointi on riippumatonta paikkatietoasiantuntemusta – toimin sivutoimisesti koko Suomen alueella.

Paikkatietomies kehittää organisaatiotasi

Kuten esittelysivulla totean, olen työskennellyt paikkatietoalalla jo vuosikymmenen ajan. Näihin vuosiin mahtuu monenlaista tekemistä ja se näkyy erittäin monipuolisena paikkatieto-osaamisena. Nyt tämän osaamisen avulla voidaan ratkoa sinunkin paikkatieto-ongelmia. Vilkaise alta muutama esimerkki siitä, millaista kehittämisapua voin tarjota sinulle paikkatietoasioissa.

 

Kehittämispalvelut
Paikkatietoasioiden nykytilan kartoitus

Milloin olet viimeksi olet tarkastanut missä tilassa paikkatietoasiat ovat organisaatiossasi? Kustannukset kohoavat ilman että toiminnallisuudet lisääntyvät? Entäpä jos katsotaan yhdessä läpi organisaationne paikkatietoasiat? Moni organisaatio on ajautunut ihan varkain ns. toimittajaloukkuun, jonka seurausta em. tilanne yleensä on. Tekemäni kartoituksen avulla voit arvioida riippumattomasti organisaatiosi paikkatietojärjestelmiä ja etsiä niille kustannustehokkoita ja avoimia vaihtoehtoja avointen paikkatietosovellusten maailmasta.

Paikkatietoarkkitehtuurisuunnittelu

Haluatko organisaatiollesi paikkatietoarkkitehtuurin, jossa paikkatiedot virtaavat järjestelmistä toisiin mahdollisimman saumattomasti? Sellainen on mahdollista toteuttaa OGC-rajapintojen avulla. OGC-rajapintojen avulla onnistuvat mm. vektorimuotoisten paikkatietokohteden lataaminen ja editointi (WFS-T), paikkatietoaineistojen analysointi palvelimella (WPS) perinteisiä karttakuvien katselupalveluita (WMS/WMTS) unohtumatta.

Paikkatietojen hallinnan kehittäminen

Lojuuko koneellasi lukuisia erilaisia paikkatietoaineistoja sisältäviä tiedostoja? Tiedän tunteen ja myöskin keinon asian ratkaisemiseksi. Laitetaan paikkatietoaineistosi järjestykseen avointa PostGIS-paikkatietokantaa hyödyntäen. Tarjoan konsultointia aina PostGIS-tietokannan pystytyksestä, peruskäytöstä (esim. QGIS-paikkatietosovelluksella) tietokannassa olevien tietojen analysointiin saakka. Tarvittaessa voin lisäksi rakentaa tietokantaan automatiikkaa/omia työnkulkuja PL/pgSQL-kielellä laadittavien tietokantafunktioiden avulla.

Kartat webbikartta-aikaan

Paperi on oman aikansa tuote. Sille toki on vielä sijansa, mutta pienenevä sellainen. Näin 2020-luvulla kartat kannattaa tuottaa jo kättelyssä webbikäyttöä varten. Tarjoan avoimia ratkaisuja siihen, miten saat julkaistua erilaisia paikkatietoaineistoja webbikartan vaatimalla tavalla. Avullani voit lisäksi saada enemmän irti myös paikkatietokohteiden ominaisuustiedoista esimerkiksi Google Chart API:n avulla.

 

Avoimen lähdekoodin paikkatietosovelluksiin ja -teknologioihin perustuvissa ratkaisuissa ei tarvitse maksaa säännöllisiä lisenssi- ja ylläpitomaksuja, vaan kustannukset koostuvat asiantuntijatyöstä, dokumentoinnista ja mahdollisista palvelinkustannuksista. Asiantuntijatyö hinnoitellaan joko tuntiperustaisesti tai työlle voidaan määritellä kokonaishinta.

Huomaathan, että hankkimalla paikkatietomiehen paikkatietokonsultointia, tuet osaltasi tämän blogin olemassaoloa, sillä konsultointiin käytetystä ajasta saaduilla korvauksilla katan mm. tämän blogisivuston ylläpidosta koituvia kiinteitä kustannuksia.

Referenssitoteutuksia

Ostatko sian säkissä? Tuskin, joten tutustu toki tekemiseeni, jossa olen hyödyntänyt laajasti erilaisia avoimen lähdekoodin paikkatietoteknologioita. Alle olen listannut pari suurinta kokonaisuutta, mutta osaamista on toki kertynyt myös pienempiä paikkatieto-ongelmia ratkomalla. Hyvän kokonaiskuvan osaamisestani saat, kun tutustut blogiini. CV:heni voit tutustua LinkedIn-palvelussa.

 

Toteutuksia
Tietokantapohjaiseen paikkatietoanalysointiin perustuvat yhdyskuntarakenteen seurannan tilannekuvat, Tampereen kaupunki

Olin toteuttamassa ensimmäisiä PostGIS-tietokantapohjaiseen paikkatietojen analysointiin perustuvia yhdyskuntarakenteen seurannan tilannekuvia Tampereen yleiskaavoitukselle. Tilannekuvilla tuotetaan lähtötietoja valtuustokausittain laadittavan strategisen yleiskaavan laadinnan tueksi. Käytettyjä teknologioita: GDAL, PostGIS, GeoServer ja Oskari.

Tutustu: Tampereen kaupungin karttapalvelu

Oskari-karttapalvelualustan käyttöönotto paikkatiedoilla johtamisen kontekstissa, Joensuun kaupunki

Joensuun kaupunki on lähtenyt tehostamaan paikkatietojen hallintaa ja analysointia avoimen lähdekoodin teknologioilla. Tarkoituksena on mm. julkaista maankäytön toteutusta ohjaava MATO-ohjelma täysin webbikarttapohjaisena. MATO-ohjelmasssa yhteensovitetaan ajallisesti tontinluovutusta, yhdyskuntatekniikan investointien toteutusta ja palveluverkon suunnittelu. Käytettyjä teknologioita: PostGIS, GeoServer, QGIS ja Oskari.

Tutustu: Joensuun kaupungin paikkatietodolla johtamisen tietopalvelu Oskari

 

Aivan kaikissa tilanteissa en  pysty itse sinua auttamaan. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi laajat, tietojärjestelmätoimitukset, joiden toteuttamiseen minulla sivutoimisesti toimivalla ei ole tarvittavaia taloudellisia/ajallisia resursseja. Myöskään tarkkaa paikannustarkkuutta vaativaa paikkatietoaineiston tuottamista en valitettavasti pysty toteuttamaan.

Sopimus selkeyttää vastuut

Tarjoamastani konsultointityöstä jätän halutessasi kirjallisen tarjouksen. Tarjouksessa yksilöin työn toteuttamiseen liittyvät työvaiheet ja niihin kuluvan työajan yksikköhintoineen.

Varsinaisesta toimeksiannosta laaditaan aina kirjallinen toimeksiantosopimus. Toimeksiantosopimukseen kirjataan mm. työn toteuttamiseen liittyvät määräajat, työn toteuttamisesta maksettava korvaus ja työn virheellisestä/puutteellisesta toteutuksesta mahdollisesti aiheutuvat sanktiot.

Konsultointityöhön liittyvät laskutusasiat hoidan UKKO.fi-laskutuspalvelun avulla kevytyrittämaisesti. Tällöin tilaajan vastuulla ei ole mitään perinteiseen työsuhteeseen liittyviä työnantajakuluja ja -velvoitteita. Laskun maksaminen ajallaan riittää, laskutuspalvelu hoitaa loput.

Ja koska kyseessä ei ole ns. leipätyöni, ovat laskutushintani alan yleiseen tasoon nähden kilpailukykyiset. Mikäli laskutuspalvelun käyttö askarruttaa, lue lisää siitä täältä.

badge_luotettava.png

Yhteistyö käyntiin yhteydenotolla

Alkuun päästään siten, että otat minuun yhteyttä ja kerrot hieman paikkatietoasioihin liittyvistä tavoitteistasi tai ongelmista, joita olet kohdannut paikkatietojen hallintaan ja analysointiin liittyen. Tässä vaiheessa riittää ajatus – koostetaan siitä yhdessä kokonaiskuva. Konsultointipyyntö ei velvoita sinua mihinkään.

Yhteystietoni löydät täältä. Konsultointiasioissa suosittelen ottamaan yhteyttä ensisijaisesti sähköpostilla tai puhelimitse. Yhteyttä voit toki ottaa myös myös LinkedIn- ja Twitter-yksityisviestillä, mutta parhaiten tavoitat sähköpostilla tai puhelimitse.